Komornik Sądowy Sylwia Monika Szczepaniak jest absolwentką państwowych wyższych studiów prawniczych.
Prawo do wykonywania zawodu Komornika Sądowego uzyskała w 1998r.

Komornik mając na celu skuteczność i szybkość postępowania egzekucjnego korzysta z najnowszych systemów informatycznych, m.in.:

EPU - elektroniczne postępowanie upominawcze

System OGNIVO - zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika

CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

 

PESEL - baza danych

E-ZUS - elektroniczny urząd podawczy ZUS

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Wszelkie prawa zastrzeżone